Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Lương thực Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 166, Võ Thị Sáu, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại (0781)3828251
Fax (0781)3822544
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)