Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 239, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623828630
Fax 0623827311
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)