Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường THPT Nguyên Văn Cừ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Phù Khê – thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 0913311877
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)