Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 239 Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113833793
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)