Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Hàm Tân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu phố 2, thị trấn Tân nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại (062)3876620
Fax (062)3876621
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)