Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 239 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623821661
Fax 0623829088
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)