Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 209-211-213 Trương Hán Siêu, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0673853854
Fax 0673853602
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)