Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Tây Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 60 đường đường CMT8 xã Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại 066232453456
Fax 066232453456
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)