Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Tiểu học Nguyễn Du
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 270 Lê Lai - Máy Chai - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng
Điện thoại 02253765293
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)