Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 174 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02566544468
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)