Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ km11, đường 513, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373613456
Fax 02373613333
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)