Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN HUYỆN TUY PHONG
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu Phố 1, Thị Trấn Liên Hương - Huyện Tuy Phong - Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623850156
Fax 0623850156
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)