Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 9 - Đường Mê Linh - P. Liên Bảo - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113862544
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)