Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 45-47-49, Nguyễn Thái Bình, Khu 500 căn, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3874276
Fax (067)3853722
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)