Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 04 Trần Cao Vân - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại 0572211229
Fax 0573818174
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)