Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 26 Hoàng Diệu, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623870127
Fax 0623872593
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)