Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện thị xã La Gi
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 4, Nguyễn Huệ, Thị xã La Gi, Bình Thuận
Điện thoại 0623870508
Fax 0623870508
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)