Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tổ dân phố Thắng lợi 2 thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Điện thoại 02156278800
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)