Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tầng 3 Tòa nhà 16 đơn vị sự nghiệp đường Lý Nam Đế phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373858670
Fax 02373858670
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)