Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Bảo tồn Di tích và Danh thắng Quảng Trị
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 180 Trần Hưng Đạo - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại (053)3550808
Fax (053)3550809
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)