Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ dân phố 4B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Điện thoại 02143876636
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)