Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu phố 5, P. Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 02713778594
Fax 02713778594
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)