Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Khu quản lý giao thông đô thị số 3
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Số 1002 Quốc lộ 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại (08)38834627;(08)38839305
Fax (08)38834628
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)