Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 29, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại 02293880470
Fax 02293871263
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)