Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 49, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383594498
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)