Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư thương mại xây dựng Bảo An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 0912326346
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)