Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 26, đường 3/2, phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0753816436
Fax 0753825601
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)