Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm viễn thông khu vực I
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 30 đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại (04)384000147
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)