Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NAPMU
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 08, đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0388604482
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)