Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 44 NGUYỄN VĂN TỶ, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI, TP.HỒ CHÍ MINH
Điện thoại (08)37966999
Fax (08)37966888
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)