Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 94, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623860195
Fax 0623861326
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)