Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 215 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (028)22250345
Fax (028)22250346
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)