Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin di động khu vực V Công ty Thông tin di động
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 08 lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 0313556119
Fax 0313559686
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)