Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Ngọc Liệp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại 02433843401
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)