Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Yên Định
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0917812123
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)