Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Quản trị I Văn phòng Quốc hội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại (080)48965
Fax (080)48965
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)