Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Quận 12
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 111 Dương Thị Mười (TCH21) Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12
Điện thoại 62502632
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)