Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Xây dựng Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 03 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623832180
Fax 0623827058
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)