Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 274 Nguyễn hội - TP. Phan Thiết
Điện thoại 0623821482
Fax 0623832453
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)