Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Y tế huyện Tuyên Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng Y tế huyện Tuyên Hóa, tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0523684538
Fax 0523684538
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)