Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Quản lý Dự án và Tư vấn Xây dựng Công trình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ KM1700, QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623839174
Fax 0623839174
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)