Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ KM1700, QL1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623839174
Fax 0623839174
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)