Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 30 Trần Phú, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại (062)3867479
Fax (062)3670822
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)