Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại (062) 3880212; 3880946
Fax (062) 3880212
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)