Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Tu Sa
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 8/10A Khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0618850930
Fax 0618850930
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)