Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bưu Điện tỉnh Bến Tre
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 3 Đại lộ Đồng Khởi, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0753822530
Fax 0753511345
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)