Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH THUẬN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 137 Lê Hồng Phong - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại (062)3828771
Fax (062)3822457
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)