Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu III, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0902243763
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)