Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cơ sở Dạy nghề vá lưới
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước, huyện Châu Thành
Điện thoại 02753860204
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)