Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113836327
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)